Bk Beräkningskonsulter AB:S Personuppgiftspolicy


Denna personuppgiftsspolicy gäller hanteringen av personuppgifter enligt EUs dataförordning GDPR.

Om du är, har varit eller visat intresse att bli kund eller leverantör hos oss på BK Beräkningskonsulter så är det troligt att vi samlat in viss information om dig.
Detsamma gäller om du är anställd eller sökt anställning hos oss.

Syfte med insamling av personuppgifter.
Syftet med insamling av personuppgifter är att vi behöver ha kontaktuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet (tjänster inom byggnadsekonomi).

Så hanterar vi dina personuppgifter.
Vi värnar alltid om din integritet. Vi samlar aldrig in mer uppgifter än vi behöver. Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje par, undantag kan gälla myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Insamling av data.
Vi kan samla in data när du kontaktar oss via vår webbplats, när du kontaktar oss via mail, telefon, brev eller vid fysiska möten.
Olika typer av information som vi kan lagra om dig (observera att detta nästan uteslutande är information som du själv ger till oss, och att vi inte alltid samlar in alla typer av data):
Person- & kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer, titel, arbetsplats.
Betalningsinformation: Organisationsnummer, referensperson, fakturaadress, faktureringsinformation.
 
Automatisk insamling av data.
När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i Cookies och Loggfiler. Vi gör detta för att kunna ge våra webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse.

Samtycke till insamling av personuppgifter.
Genom att utnyttja våra tjänster eller på annat sätt ha samarbete/affärer/kontakt med oss så ger du oss ditt samtycke till att vi får behandla personuppgifterna för att kunna bedriva vår verksamhet.

Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss, dock kan vi inte uppfylla begäran om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller för att uppfylla våra åtaganden mot dig.

Lagringstid information.
Informationen lagras till dess att våra åtaganden kan anses vara klara samt ytterligare 1 år om inte gällande lagstiftning eller andra avtal anger en längre period.

Säkerhet och utlämning av information.
All information hanteras i enlighet med gällande lagstiftning i skyddade miljöer på våra egna servrar samt av de samarbetspartners vi har för att kunna bedriva vår verksamhet.

Ansvar.
Bk Beräkningskonsulter AB är personuppgiftsansvariga.

Dina rättigheter.
Genom att kontakta oss kan du en gång per år kostnadsfritt begära att få ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan även kontakta oss för att begära rättning av information, överföring eller för att bli raderad ur våra system under förutsättning att informationen inte behövs för att uppfylla lagkrav eller på annat vis behövs för att kunna uppfylla våra åtaganden.