Direktnummer medarbetare

Våra mejladresser är  förnamn.efternamn@bkkonsulter.se (å, ä, ö ersätts med a, a och o)

 

Johan Anderberg, VD/Kalkyl 08-585 375 21

Åsa Synnerholm, Beskrivningar 08-585 375 33

Johan Karlsson, Mängdförteckningar 08-585 375 38

Christoffer Persson, Göteborg 031-774 39 71

Örjan Bengtsson, Sandviken 026-27 00 23

Jonas Olsson, Mark 08-585 375 30

Petter Eklund, Ekonomi  08-585 375 26

Madeleine Almberg, Reception 08-585 375 01

 

 

Beskrivningar

Carin Berghult 08-585 375 06

Gunilla Törnblom 08-585 375 39

Ida-Karin Cederwall 08-585 375 31

Kristin Bååth 08-585 375 32

Maja Tyrén 08-585 375 28

Åsa Flodkvist 08-585 375 08

 

Kalkyler/Mängdförteckningar

Anders Blohm 031-774 39 72

Caroline Genel Waldenström 026-27 00 92

David Falk 08-585 375 36

Elisabeth Liebenholtz 026-27 00 28

Eric Cardell 031-774 39 73

Gustav Henningsson 026-27 00 88

Jennifer Taneesan 08-585 375 13

Lars Karlsson 019-19 27 73

Melanie Markari 08-585 375 09

Mohammad Ahmady 031-774 39 74

Natalie Chaves 08-585 375 34

Nicklas Lundén 08-585 375 19

Nils Johansson 08-585 375 14

Oxana Karmalita 08-585 375 27

Simon Syed 08-585 375 20

Ulf Rosvall 08-585 375 18