Direktnummer medarbetare

Våra mailadresser är: förnamn.efternamn@bkkonsulter.se (å, ä, ö ersätts med a, a och o)

 

Administration

Tomas Carlsäng, VD: 08-585 375 22

Anja Carlsson, Ekonomi: 08-585 375 26

Lina Lernestål, Kvalitet: 08-585 375 35

Madeleine Almberg, Reception: 08-585 375 01

Anders Olsén, IT: 08-585 375 00

Beskrivningar

Åsa Synnerholm, Chef: 08-585 375 33

Carin Berghult: 08-585 375 06

Gunilla Törnblom: 08-585 375 39

Ida-Karin Cederwall: 08-585 375 31

Kristin Bååth: 08-585 375 32

Maja Tyrén: 08-585 375 28

Åsa Flodkvist: 08-585 375 08

 

Kalkyler

Johan Anderberg, Chef: 08-585 375 21

Anders Blohm: 031-774 39 72

Anders Lindström: 08-585 375 37

Christoffer Persson: 031-774 39 71

David Falk: 08-585 375 36

Eric Cardell: 031-774 39 73

Jan Wiborg: 08-585 375 14

Jennifer Taneesan: 08-585 375 13

Jonas Olsson: 08-585 375 30

Lars Karlsson: 019-19 27 73

Mohammad Ahmady: 031-774 39 74

Natalie Chaves: 08-585 375 34

Nicklas Lundén: 08-585 375 19

Oxana Karmalita: 08-585 375 27

Tomas Viktorsson: 019-19 27 72

Ulf Rosvall: 08-585 375 18

Örjan Bengtsson: 026-27 00 23 

Mängdförteckningar

 

Johan Karlsson, Chef: 08-585 375 38

Caroline Genel Waldenström: 026-27 00 92

Elisabeth Liebenholtz: 026-27 00 28

Fredrik Ström: 026-27 00 12

Gustav Henningsson: 026-27 00 28

Kamran Zomorodi: 08-585 375 16

Lina Lernestål: 08-585 375 35

Linnéa Mårtensson: 019-19 27 77

Melanie Markari: 08-585 375 09

Petra Cavic: 019-19 27 71

Simon Syed: 08-585 375 20