Verksamhet

Vårt företag är kraftigt specialiserat. Vi har valt fokusering som väg in i framtiden. Vi vill göra det vi gör bäst och genom att hålla oss inom dessa snäva ramar samtidigt göra det bäst av alla. Inom dessa ramar vill vi ge våra kunder marknadens bästa produkt. När den tekniska utvecklingen ger möjligheter till förändring följer vi med den men bara när det ger ett mervärde för våra kunder.

Vill du veta mer om något av våra verksamhetsområden, fortsätt då vidare till
respektive verksamhetsområde;


Företagsfakta

Bk beräkningskonsulter startade 1981 och ägs idag av Johan Anderberg, Tomas Carlsäng, Johan Karlsson, Nicklas Lundén,  Anders Olsén, Ulf Rosvall och Åsa Synnerholm. Samtliga ägare är aktivt verksamma inom företaget.

Sedan starten har Bk beräkningskonsulter stadigt vuxit och företaget har nu ca 45 anställda. Vi har kontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och Sandviken.

Välkommen att samarbeta med oss på Bk beräkningskonsulter AB.

Tomas Carlsäng, VD

 


Affärsidé

Med specialistkompetens och hög servicegrad förser Bk beräkningskonsulter AB byggbranschens aktörer med konsulttjänster inom beskrivningar, kalkyler och mängdförteckningar.


Policy

Kvalitetspolicy

I vår verksamhet som konsulterande byggingenjörer inom beskrivningar, kalkyler och mängdförteckningar skall vi möta våra kunders krav genom att:

  • ständigt höja vår kompetens
  • uppfylla avtalade leveranstider
  • sträva mot att förbättra våra rutiner

Miljöpolicy

I vår verksamhet som konsulterande byggingenjörer inom beskrivningar, kalkyler och mängdförteckningar skall vi förebygga och kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan genom att:

  • minska utsläppen av våra tjänsteresor
  • minska vår energiåtgång
  • vi ska löpande upprätta förbättringsmål och genomföra dessa samt reflektera över måluppfyllelsen
  • säkerställa de bindande krav som ställs på oss

Redan 1996 blev vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 1999 följde vi som en naturlig utveckling upp detta genom att även bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebar att vi blev bland de första företagen inom vårt verksamhetsområde som aktivt arbetade med kvalitets- och miljöfrågor i enlighet med dessa standarder. Under åren har vi utökat med våra lokalkontor i certifieringen och idag ingår hela BK vår kvalitets- och miljöcertifiering.