Byggbeskrivningar

Med noggrant genomarbetad information skapas rätt förutsättningar.

Genom att anlita Bk beräkningskonsulter ser vi till att du får genomarbetade byggbeskrivningar som underlättar dina byggprojekt. Vår beskrivningsavdelning arbetar med byggnadsbeskrivningar och rumsbeskrivningar samt administrativa föreskrifter i alla projekteringsskeden och för olika entreprenadformer.

Arbetet med byggbeskrivningar innebär att vi, i ett nära samarbete med arkitekten och övriga byggkonsulter, tar fram den programhandling, systemhandling eller det fullständigt anbudsunderlag som du som beställare behöver. 

Vi arbetar med specialutformade textbasbaserade beskrivningsprogram för såväl våra tekniska beskrivningar som administrativa föreskrifter.


Behöver ni hjälp med exempelvis byggbeskrivningar? Ring BK beräkningskonsulter!
Vi har kontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och Sandviken men arbetar i hela Sverige.

 

Kontakt: Åsa Synnerholm, Chef Beskrivningar, 08-585 375 33