Kalkyler

Rätt kostnadsberäkning är A och O för att skapa en budget som håller.

Då är det viktigt att ta hänsyn till all information. På Bk Beräkningskonsulter hjälper vi våra kunder att upprätta kostnadskalkyler som håller. Använder du dig av våra konsulttjänster får du genomarbetade byggkalkyler, oavsett om de grundar sig på skisser eller färdiga handlingar. Våra kalkyler anpassas till dina behov, det kan gälla uppdelningar, noggrannhetsgrad eller egentligen vad som helst som just du anser vara viktigt.


Till beställare/fastighetsägare har vi en kalkylkedja som ofta ser ut så här

  1. Kostnadsindikation utförs på en enkel arkitektskiss, för att gaffla in storleksordning på projektet. När kostnaden för projektet har kommit till en acceptabel nivå (Ibland går det åt fler skissförslag innan man kommer dit) fortsätter vi med;

  2. Programhandlingskalkyl, Nu när projektet börjar ta riktig form kan vi upprätta en kalkyl som projektet sedan kan styra mot. Även här kan det gå åt flera alternativ innan man hittar rätt ekonomiskt. Kostnadsskillnader mot den första kostnadsindikationen beror ofta på förändringar i projektets omfattning. I detta skede slås omfattningen fast och budgeten justeras vid behov.

  3. Systemhandlingskalkyl. Nu har projekteringen kommit fram till systemhandlingsskedet vilket innebär att man börjar titta mer i detalj på systemlösningar för stommar, fasader och tak men framför allt installationer.  Det här kalkylskedet är en viktig avstämning av programhandlingskalkylen och resultatet kan även användas för upphandling på Totalentreprenad.

  4. Förfrågningsunderlagskalkyl. Ett kalkylskede som en del hoppar över. Ofta får man då en obehaglig överraskning när anbuden kommer in. Det är väldigt vanligt att projektet fortfarande förändras under projekteringen. Det tillkommer krav från hyresgäster, utrymmen för teknik måste utökas eller bättre underlag för grundläggning har kommit fram. Med en kalkyl undviks överraskningar och eventuella justeringar kan göras snabbare vilket gör att projektet inte tappar tempo.

Under alla ovanstående skeden gör vi ofta mindre utredningar av olika systemval mm allt för att undvika dyrbar "förjävesprojektering".

Till Entreprenörer gör vi oftast kalkyler med början i systemhandlingsskedet men det händer att vi är med redan från början även där, då oftast vid deras byggen i egen regi. Vid partneringprojekt är vi ofta med som motvikt på beställarsidan som på det sättet slipper vara helt utlämnad till entreprenörens redovisning.


Vi gör även andra varianter av kalkyler såsom

  • Utvärdering vid arkitekttävlingar och parallella uppdrag
  • Momsfördelning när det är olika verksamheter i projekten
  • Avskrivningsutredningar så att ni slipper göra schablonbedömningar
  • Markkalkyler
  • VVS-kalkyler

 

Vi har också uppdrag som kalkylkonsult vid reglering av extraarbeten under pågående byggnation.
Dessa arbeten utför vi i regel som opartisk konsult där parterna delar på utredningskostnaden. 

Bk Beräkningskonsulter anlitas också som ekonomisk sakkunnig vid tvister i domstol eller skiljenämnd.


När vi upprättar installationskalkyler samarbetar vi ofta med Ee-Kalkyl, och Installationsekonomisk Consult.


Behöver ni hjälp med exempelvis byggkalkyler? Ring Bk Beräkningskonsulter!
Vi har kontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och Sandviken men arbetar i hela Sverige.


Kontakt: Johan Anderberg, Kalkylchef, 08-585 375 21