Mängdförteckningar

 

Vi upprättar mängdförteckningarna för försäljning till entreprenörer som grund för anbudskalkylering men även till hjälp vid "egen regi" projekt. Övriga tjänster vi kan hjälpa till med är exempelvis massberäkningar, anbudsmängdförteckningar inom både Bygg och Mark, ÄTA-hantering samt hjälp vid produktionskalkyler.

Våra mängdförteckningar är lättlästa och uppbyggda på ett överskådligt sätt, vi går igenom underlaget och redovisar eventuella oklarheter i handlingarna. Oavsett syftet så ser vi på Bk beräkningskonsulter till att du får en noggrant genomarbetat mängdförteckning.

Genom att använda dig av vår kompetens får du ett underlag som ger dig de bästa förutsättningarna i ditt projekt.


Behöver ni hjälp med mängdförteckningar? Ring BK beräkningskonsulter!
Vi har kontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och Sandviken men arbetar i hela Sverige.

 

Kontakt: Johan Karlsson, Chef Mängdförteckningar, 08-585 375 38